งานอาคารสถานที่ ดู งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
คุณครูวรนารถ บัวภําเรือง

หัวหน้างานอาคารและสถานที่ [อ่าน : 450 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80ปี...

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 80ปี ทำบุญใส่บาตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 462 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่ พิธีเตรียมลูกเส...

เตรียมพื้นที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พิธีเตรียมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ2สี [อ่าน : 466 ครั้ง]

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ “ วันรักต้นไม้แห่งชาติ” วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 484 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่โครงการปรับปรุงภู...

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวิทยาลัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 468 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด