ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80ปี...

วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ครบรอบ 80ปี ทำบุญใส่บาตร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 418 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่ พิธีเตรียมลูกเส...

เตรียมพื้นที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 พิธีเตรียมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ประดับแถบ2สี [อ่าน : 425 ครั้ง]

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ

เข้าพื้นที่ เตรียมโครงการ “ วันรักต้นไม้แห่งชาติ” วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 441 ครั้ง]

เตรียมพื้นที่โครงการปรับปรุงภู...

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวิทยาลัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 430 ครั้ง]